Budowanie

Budowanie
Aby doszło do rozpoczęcia budowy, wcześniej musi zostać wyrobionych szereg pozwoleń. Liczba osób biorących w tym przedsięwzięciu udział nie jest mała. Bowiem budowa, to nie tylko pracownicy fizyczni, czy kierownik. Ale również ludzie, którzy tworzą dany projekt i nadzorują jego wykonanie. Budowa jak wiemy realizowana jest na zlecenie inwestora. Obok osób zajmujących się wykonywaniem i pracowaniem na miejscu budowy czasami może się okazać, że jest również potrzebna pomoc geodety, archeologa, czy geologa. Nad prawidłowym przebiegiem budowy czuwa cały zespół ludzi. Odpowiedzialność i nadzór spoczywa przede wszystkim już wspomnianym wyżej kierowniku budowy. Ale również on podlega kontroli i sprawdzaniu przez urzędników z różnego szczebla. Kiedy obiekt zostanie wybudowany osoby odpowiedzialne muszą powiadomić specjalny organ o jego zakończeniu i w razie konieczności uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Jak widać postawienia danego obiektu nie jest proste. Ale chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo ludzi.

About the author /


Related Articles