Nowy styl architektoniczny

Nowy styl architektoniczny

Na rok tysięczny wielu proroków zapowiadało koniec świata, kiedy się nie spełniły, w całej Europie z wielkim zapałem przystąpiono do budowy świątyń, a inicjatorami ich budowy w dużej mierze były zakony cysterskie i benedyktyńskie. Do szybkiego rozwoju nowego stylu zarówno w sztuce jak i architekturze, zwanego stylem romańskim, również w naszym kraju w znaczącym stopniu przyczynili się cystersi, którzy swoją działalność w naszym kraju rozpoczęli na początku XIII wieku. W budowlach wznoszonych na terenie naszego kraju wyraźnie widać wpływy europejskich regionów, z których pochodzili mnisi. I tak w budowlach wznoszonych w tym okresie na Śląsku widoczne są wyraźne wpływy niemieckie, a z kolei w budowlach wznoszonych na terenie Małopolski wyraźnie widoczne są wpływy francuskie. Różnice te wyraźnie widać na przykładzie budowli wzniesionych w Koprzywnicy i w podkrakowskiej Mogile. Cysterskimi budowlami są również kościoły w Jędrzejowie i w Wąchocku. Pocysterski zespół klasztorny zachował się również w pomorskim Pelplinie.

About the author /


Related Articles