Przydomowe oczyszczalnie ścieków Katowice

Zasada działania przydomowej oczyszczali biologicznej

Oczyszczalnie biologiczne są typem przydomowej oczyszczali ścieków, które stosuje się w najtrudniejszych warunkach glebowych, albo na działkach, które zajmują kilka metrów kwadratowych. Lokalizacja nie ogranicza rodzaju gruntu ani poziomu wód gruntowych. Felerem są jednak bardzo duże koszty inwestycyjne, gdyż urządzenia mają kompaktową, lecz dosyć skomplikowaną budowę, prócz modeli z osadem czynnym i ze złożem biologicznym istnieją modele hybrydowe łączące oba rozwiązania.
W technologii z osadem czynnym pierwsza komora ze zbiornikiem pełni funkcję osadnika wstępnego, w drugiej następuje proces napowietrzania, trzeci to osadnik wtórny. Ścieki, podczyszczone w pierwszej komorze, cyklicznymi porcjami podaje do komory napowietrzenia i dalej w głąb instalacji. Pływające mikro organizmy, które tlenowo rozkładają ścieki na osad i ciecz nadosadową, wydajnie pracują pod warunkiem, że są odpowiednio dotlenione i wymieszane ze ściekami. Zadanie to spełnia urządzenie napowietrzające. Niedotleniony osad opada na samo dno i jest przepompowywane do osadnik wtórnego w postaci osadu nadmiernego. Inicjuje się w ten sposób proces recyrkulacji, a więc przepływania osadu z dna osadnika wtórnego na początek systemu, czyli do osadnika wstępnego. Przydomowe oczyszczalnie ścieków Katowice wykorzystują najczęściej inny typ oczyszczali przydomowej.

About the author /


Related Articles