Trochę o postmodernizmie

Trochę o postmodernizmie

W latach siedemdziesiątych XX wieku pojawił się nowy styl architektoniczny nazwany postmodernizmem. Postmodernizm to zdaniem wielu znawców teorii architektury powrót do tradycji. Czerpał więc pełnymi garściami z różnych minionych stylów łącząc je ze współczesnymi materiałami i konstrukcjami. Wykorzystywał poszczególne elementy różnych historycznych budowli. Nie tworzono przy tym ich kopii, ale dostosowywano je do aktualnych potrzeb i funkcji jaką miał pełnić dany obiekt. W tym okresie zaczęto więc całe elewacje lub poszczególne elementy architektoniczne malować barwnymi kolorami lub stosować kamienne, również barwne, okładziny. Postmodernistyczna architektura chętnie wykorzystuje też miejscowe materiały i uwzględnia miejscowe tradycyjne budowlane. Za sztandarową budowlę postmodernistyczną uważany jest nowojorski drapacz chmur AT&T, w którym zrezygnowano z płaskiego dachu, a wewnątrz znajdziemy elementy zaczerpnięte ze średniowiecznej architektury: sklepienie krzyżowe i romańskie kolumny

About the author /


Related Articles